E-pieraksts analīzēm
Login   Registration   

Sīkdatņu poltika

Šī sīkdatņu politika ir sagatavota, lai sniegtu tīmekļa vietnes, www.pieraksts.laboratorija.lv, apmeklētājiem informāciju par tīmekļa vietnē izmantotajām sīkdatnēm, tās izmantošanas nolūkiem un par tehniskām iespējām apmeklētājam piekrist vai atteikties no sīkdatnēm.

Sīkdatnes (arī zināmi kā sīkfaili un “cookies”) ir mazas burtu un skaitļu datnes, kas tiek lejupielādētas un saglabātas apmeklētāja datorā vai citā ierīcē (piemēram, viedtālrunī, planšetdatorā), un saglabātas apmeklētāja tīmekļa pārlūkā vietnes apmeklējuma laikā. Tās var izmantot, lai sekotu līdzi, kādas lapas vietnes apmeklētājs apmeklē, lai saglabātu apmeklētāja ievadīto informāciju vai atcerētos apmeklētāja izvēles, piemēram, valodas iestatījumus, vietnes pārlūkošanas laikā.
 

1. INFORMĀCIJA PAR PĀRZINI


Pārzinis personas datu apstrādei ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CENTRĀLĀ LABORATORIJA” (turpmāk – CL), vienotais reģistrācijas numurs 40003210801, juridiskā adrese: Rīga, Šarlotes iela 1B, LV-1001, tālrunis +371 67334433, e-pasts: [email protected]

Pārziņa datu aizsardzības speciālista e-pasts: [email protected].
 

2. SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS NOLŪKS UN TIESISKAIS PAMATS


CL tīmekļa vietne (www.pieraksts.laboratorija.lv), izmantojot sīkdatnes, iegūst personas datus (apmeklētāja IP adresi un ar vietnes apmeklējumu saistīto informāciju, datumu, laiku). Tīmekļa vietnē tiek izmantotas šāda Nepieciešamās sīkdatnes, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pareizu funkcionālo darbību (Tiesiskais pamats Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts – Pārziņa leģitīmās intereses);

Apmeklējot šo tīmekļa vietni, apmeklētājam tiek attēlots paziņojums par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklētājam netiek prasīts sniegt piekrišanu, jo tīmekļa vietnes sīkdatnes netiek apstrādātas uz apmaklētāja piekrišanas pamata. Apmeklētājam tiek lūgts apstiprināt, ka tas ir iepzinies ar informāciju, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas nepieciešamās sīkdatnes, nospiežot pogu “Iepazinos”.
CL leģitīmā interese pamatojama ar to, lai nodrošinātu apmeklētājam atbilstoša un drošas tīmekļa vietnes piekļuvi, kā arī, lai nodrošinātu apmeklētāju ar nepieciešamo informāciju, nodrošinot informācijas sniegšanu par tīmekļa vietnē izmantotajām sīkdatnēm.
 

3. PERSONAS DATU IESPĒJAMIE SAŅĒMĒJI


Personas datu saņēmēji ir CL atbildīgie darbinieki, apstrādātāji, nolīgtais tīmekļu vietnes uzturētājs un atsevišķos gadījumos 3.puse, kas nodrošina kādu no tīmekļa vietnē ievietotajiem pakalpojumiem vai funkcijām, pēc apmeklētāja sniegtās piekrišanas.
 

4. PERSONAS DATU NODOŠANA ĀRPUS EIROPAS SAVIENĪBAS VAI EIROPAS EKONOMISKĀS ZONAS VALSTĪM


CL tīmekļa vietnes satura uzglabāšana notiek Eiropas Savienības valstī un apmeklētāja personas dati netiek pārsūtīti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valstīm.
 

5. APMEKLĒTĀJA KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS


Informējam, ka apmeklētājam kā datu subjektam ir tiesības pieprasīt CL piekļūt apstrādātajiem personas datiem, lūgt personas datu dzēšanu, iesniedzot pamatojumu lūgumam, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi. Apmeklētājam ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu apmeklētāju personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā www.dvi.gov.lv .
 

6. TĪMEKĻA VIETNE IZMANTO ŠĀDAS SĪKDATNES


NEPIECIEŠAMĀS SĪKDATNES
šīs sīkdatnes nodrošina vietnes korektu darbību, nodrošinot tās pamata funkcijas. Tīmekļa vietne bez šīm sīkdatnēm nevarēs pareizi funkcionēt.

Tīmekļa vietnē tiek izmantotas šādas nepieciešamās sīkdatnes:
 
Sīkdatnes nosaukums Pakalpojuma sniedzējs Glabāšanas termiņš Izmantošanas mērķis
PHPSESSID pieraksts.laboratorija.lv uz sesijas laiku Nodrošina apmeklētāja atpazīšanu dažādos tīmekļa vietnes lapu atvērumos, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pareizu funkciju.
cookieInform pieraksts.laboratorija.lv 1 gads Lai nodrošinātu sīkdatņu paziņojuma attēlošanu apmeklētājam.
 

7. NOBEIGUMA JAUTĀJUMI


Šī CL tīmekļa vietnes sīkdatņu politika pēc nepieciešamības var tikt mainīta, kur aktuālā politikas versija tiks publicēta CL tīmekļa vietnē.

Jautājumu gadījumā par tīmekļa vietnē veikto personas datu apstrādi var sazināties ar CL datu aizsardzības speciālistu [email protected].
We use cookies to personalize content, set up and measure advertising metrics, and to ensure overall security. By clicking a button or continuing to use the site, you authorize us to collect information through the use of cookies.