E-pieraksts analīzēm
Ienākt   Reģistrēties   

Lietošanas noteikumi

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Rūpējoties par klientu ērtībām un paplašinot attālināti pieejamo pakalpojumu klāstu, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CENTRĀLĀ LABORATORIJA" (turpmāk – Laboratorija) nodrošina iespēju elektroniski pierakstīties COVID-19 analīžu veikšanai uz noteiktu dienu, laiku un vietu.

2. Vietne, kurā ir iespējams elektroniski pierakstīties COVID-19 analīžu veikšanai, ir interneta portāls www.pieraksts.laboratorija.lv (turpmāk – Portāls).

3. Šie noteikumi (turpmāk – Portāla lietošanas noteikumi) ir saistoši visām personām, kuras ir izveidojušas profilu un kļuvušas par portāla lietotāju (turpmāk – Portāla lietotājs).

4. Laboratorijai ir tiesības neierobežoti skaitā un saturā grozīt Portāla lietošanas noteikumus, ciktāl tie nenonāk pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

5. Portāla lietošanas noteikumi to aktuālajā redakcijā automātiski ir pieejami katra Portāla lietotāja profilā.

6. Laboratorija ir tiesīga mainīt, likvidēt un ieviest jaunas Portāla lietošanas iespējas.

7. Par jebkurām Portāla lietošanas noteikumu 6.punktā minētajām un plānotajām izmaiņām Portāla lietotājs tiek informēts, tam nosūtot paziņojumu uz Portāla lietotāja profilu.

8. Attiecībā uz visiem personu datiem, kas nonākuši Laboratorijas rīcībā, Portāla lietotājam izmantojot Portālu, Laboratorija atbilstoši normatīvajiem aktiem ievēro un izpilda fizisko personu datu aizsardzības prasības. Izvēloties kļūt par Portāla lietotāju, persona pauž piekrišanu tās personas datu apstrādei. Informācija par personas datu apstrādes aspektiem, izveidojot Portāla lietotāja profilu un elektroniski pierakstoties COVID-19 analīžu veikšanai, izmantojot Portālu, ir sniegta Portāla Privātuma politikā.

9. Laboratorija nav atbildīga par zaudējumiem, kas Portāla lietotājam ir radušies vai varētu rasties saistībā ar Portāla izmantošanu tehnisku problēmu vai trešās personas nesankcionētas piekļūšanas rezultātā.

10. Pamatojoties uz to, ka, veidojot Profilu, Portāla lietotājs apstiprina iepazīšanos ar Portāla lietošanas noteikumiem un Portāla Privātuma politiku, Laboratorija prezumē, ka ikviens Portāla lietotājs ar minētajiem  noteikumiem ir iepazinies un pārzina to saturu. Gadījumā, ka Portāla lietotājs vēlas saņemt papildus skaidrojumu par minēto dokumentu saturu, Portāla lietotājam ir jānosūta pieprasījums uz šādām e-pasta adresēm:

10.1. par Portāla lietošanas noteikumu saturu uz e-pastu: [email protected];
10.2. par Privātuma politikas saturu uz e-pasta adresi: [email protected] vai Laboratorijas datu aizsardzības speciālista e-pasta adresi: [email protected].

 

REĢISTRĒŠANĀS PORTĀLĀ

11. Lai būtu iespējama Portāla izmantošana, ir nepieciešams Portāla lietotāja personalizētais profils (turpmāk – Profils).

12. Lai reģistrētos Portālā un izveidotu savu Profilu, potenciālajam Portāla lietotājam ir:

12.1. elektroniski jāaizpilda profila izveidošanai nepieciešamā informācija (šo personas datu apstrādes mērķis – personas identifikācijai un saziņas nodrošināšanai):

12.1.1. vārds;
12.1.2. uzvārds;
12.1.3. tālruņa numurs;
12.1.4. e-pasts;

12.2. jānosaka parole, kas tiks izmantota, lai autorizētos Portālā (parolei ir jāsastāv ne mazāk kā no 8 simboliem, no kuriem kāds ir lielais burts, kāds ir mazais burts un vismaz 1 cipars);

12.3. jāiepazīstas ar Portāla Lietošanas noteikumiem un jāapstiprina šis fakts, atzīmējot rūtiņu „Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Portāla lietošanas noteikumiem”;

12.4. jāiepazīstas ar Portāla Privātuma politiku un jāapstiprina šis fakts, atzīmējot rūtiņu “Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Portāla Privātuma politiku un piekrītu personas datu apstrādei saistībā ar elektroniska pieraksta nodrošināšanu COVID-19 analīžu veikšanai”.

13. Vienam Profilam atbilst precīzi viena e-pasta adrese.

14. Portāla lietotāja profila izveide tiks uzsākta tikai tad, ja Potenciālais Portāla lietotājs ir norādījis Portāla lietošanas noteikumu 12.1.punktā norādīto informāciju un apstiprinājis iepazīšanos ar Portāla lietošanas noteikumiem un Portāla Privātuma politiku.

15. Lai pabeigtu reģistrācijas procesu, uz potenciālā Lietotāja e-pasta adresi tiks nosūtīts ziņojums ar aktivizēšanas saiti (linku), uz kuras potenciālajam Portāla lietotājam ir jānospiež. Gadījumā, ja potenciālais Portāla lietotājs neveic iepriekš minēto 24 stundu laikā, potenciālā lietotāja ievadītā informācija tiek dzēsta.

16. Minētajā e-pastā tiks norādīts arī Portāla lietotāja vārds, kas būs izmantojams veicot autorizāciju Portālā.

17. Gadījumā, ja potenciālais Portāla lietotājs nesaņem e-pasta ziņojumu uz e-pasta adresi, kura tika norādīta, veicot reģistrāciju, potenciālajam Portāla lietotājam ir jāpārbauda e-pastu sadaļa “Mēstules” (jeb “JunkMail” vai “Spam”).

18. Ar brīdi, kad Portāla lietotājs aktivizē saiti (linku), kas Portāla lietotājam tika nosūtīta uz e-pastu, tiek izveidots Portāla lietotāja personalizētais profils (turpmāk – Profils).

19. Portāla lietotājs ir atbildīgs par savu piekļuves datu neizpaušanu trešajām personām, un tas nevar vērst nekādas pretenzijas pret Laboratoriju situācijā, kad Profilam ir piekļuvusi jebkura trešā persona, izmantojot Portāla lietotāja izpaustos (tostarp nevērīgi glabātos) autorizēšanās rīkus (e-pasta adresi un paroli, kas tiek izmantota piekļuvei Portālam).

 

PORTĀLA FUNKCIONALITĀTE

20. Piekļuvi Profilam nodrošina vienīgi autorizēšanās.

21. Katru reizi, kad Portāla lietotājs vēlēsies izmantot Portālu, Portāla lietotājam būs jāpieslēdzas Portālam, izmantojot savu e-pasta adresi un paroli.

22. Profilā uzkrātā informācija un ziņas par Portāla lietotāju ir pieejamas un redzamas tikai pašam Portāla lietotājam.

23. Portāla lietotājs ir tiesīgs jebkurā brīdī labot un mainīt sava Profila datus.

24. Profila sadaļā "Mans CL profils" Portāla lietotājs var:

24.1. nomainīt paroli;
24.2. rediģēt informāciju par sevi;
24.3. veikt pierakstu COVID-19 analīžu veikšanai (spiežot uz izvēlnes “Izveido jaunu pierakstu”);
24.4. iegūt informāciju par Portāla lietotāja pierakstiem COVID-19 analīžu veikšanai (spiežot uz izvēlnes “Mani pieraksti”), proti, aktuālie pieraksti;
24.5. dzēst savu profilu.

25. Portāla lietotāja Profils tiks dzēsts, ja:

25.1. pats Portāla lietotājs to dzēš (pie nosacījuma, ka nav aktuāla pieraksta COVID-19 analīžu veikšanai);
25.2. ja Portāla lietotāja Profils netiek izmantots vairāk kā 12 mēnešus (Profils tiek automātiski dzēsts);
25.3. ja Laboratorija nolemj pārtraukt Portāla darbību (likvidēt Portālu).

26. Gadījumā, ka Portāla lietotāja Profils tiek dzēsts, personai ir tiesības atkārtoti veikt darbības, lai reģistrētos kā Portāla lietotājs un tiktu izveidots Portāla lietotāja personalizētais profils.

 

KĀRTĪBA, KĀDĀ VAR PIERAKSTĪTIES COVID-19 ANALĪŽU VEIKŠANAI

27. Lai Portāla lietotājs varētu pierakstīties COVID-19 analīžu veikšanai, Portāla lietotājam ir jāveic autorizācijas Portālā.

28. Pēc autorizācijas pabeigšanas, Portāla lietotājs izvēlas:

28.1. COVID-19 analīžu veikšanas vietu (Laboratorijas struktūrvienības, kurās ir iespējams veikt COVID-19 analīzes, tiek piedāvātas izvēlnes veidā);
28.2. COVID-19 analīžu veikšanas norises laiku: datumu un laiku (pieejamie pieņemšanas laiki Portāla lietotāja izvēlētajā Laboratorijas struktūrvienībā tiek piedāvāti izvēlnes veidā).

29. Pēc COVID-19 analīžu vietas un laika izvēles pabeigšanas, lai reģistrētos COVID-19 analīžu veikšanai uz konkrēto Portāla lietotāja izvēlēto vietu un laiku, Portāla lietotājam ir jānorāda šāda informācija (obligātie lauki; informācija ir nepieciešama, lai organizētu un nodrošinātu COVID-19 analīžu veikšanu):

29.1. personas dati un kontaktinformācija (personas identifikācijai un saziņai, nepieciešamības gadījumā):

29.1.1. vārds;
29.1.2. uzvārds;
29.1.3. personas kods;
29.1.4. tālrunis;

29.2. ārstējošais ārsts (var nenorādīt, ja ir maksas analīzes); Portāls piedāvā ārsta meklēšanas iespējas);

29.3. maksātājs;

29.4. informācija par tulkojuma nepieciešamību;

29.5. iespēja sniegt komentāru.

30. Pieraksts COVID-19 analīžu veikšanai tiks reģistrēts (apstiprināts), ja Potenciālais Portāla lietotājs ir norādījis Portāla lietošanas noteikumu 29.punktā norādīto informāciju un apstiprinājis ievadīto datu pareizību (atzīmējot rūtiņu “Apstiprinu, ka esmu sniedzis tikai patiesas ziņas par sevi un ievadītie dati ir pareizi”).

 

KĀRTĪBA, KĀDĀ VAR MAINĪT VAI ATCELT PIERAKSTU COVID-19 ANALĪŽU VEIKŠANAI

31. Portālā tiek saglabāta informācija par Portāla lietotāja aktuālajiem pierakstiem.

32. Pēc tam, kad ir veikts pieraksts COVID-19 analīžu veikšanai, Portāla lietotājs var:

32.1. “Labot pierakstu”;
32.2. “Dzēst pierakstu”.

33. Portāla lietošanas noteikumu 32.punktā minēto darbību īstenošanai nav noteikts ierobežojums laikā.

34. Informācija par pierakstu uz COVID-19 analīžu veikšanu tiek saglabāta 3 dienas pēc datuma, kurā ir pieteikta COVID-19 analīžu veikšana. 

 

SAZIŅAS IESPĒJAS SAISTĪBĀ AR PORTĀLA DARBĪBU

35. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, vai gadījumā, ja Portāla lietotājs ir konstatējis problēmas, kļūdas un nepilnības saistībā ar Portāla lietošanu, Portāla lietotājs var sazināties ar Laboratoriju, rakstot uz e-pastu: [email protected].

36. Laboratorija nodrošina saziņu (ja tas ir nepieciešams, atbilstoši Portāla lietotāja pieprasījumam) saistībā ar atbalsta sniegšanu vai informācijas par atbalsta risināšanas iespējām sniegšanu darbadienās no plkst. 09.00 līdz 18.00.

Informējam, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas nepieciešamās sīkdatnes, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pareizu funkcionālo darbību. Vairāk informāciju par tīmekļa vietnē izmantotajām nepieciešamajām sīkdatnēm pieejama sīkdatņu politikā.